Yazılım Maliyeti Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yazılım maliyetlerinin hesaplaması kapsamlı ve zor bir süreçtir. Bu yüzden çoğu firma bir uzman ya da bir profesyonel firmadan yardım alması gerekebilir.

Yazılımın geliştirme maliyetli ve uzun soluklu bir süreçtir. Tüm kodların ihtiyaçlar doğrultusunda yazılıp yazılımın aktif edilmesi sadece bir başlangıçtır. Sonrasında yazılımda sürekli yenilemeler, güncelleştirmeler, iyileştirmeler yapılması ve yazılımın durumunun analiz takibi gerekir. Günümüz koşullarında yenilenen teknoloji ile birlikte sürekli değişen bilgi ve kavramlar, kullanıcının teknik yapısına göre güncelleme gerektirebilir. Yazılım maliyeti denince ilk akla gelen geliştirme maliyeti olsa da geniş anlamıyla yazılım maliyeti; bu sistemin başlangıcından son anına kadar yapılması gereken tüm maliyetleri bize ifade eder.

Yazılım Maliyeti Yalnızca Geliştirme Maliyeti Değildir

Yazılım talebinde bulunan firma, kurum ya da bireyler; genellikle yazılım maliyeti hesaplarken sadece ilk geliştirme maliyetini düşünmektedir. İlk hedef o anki sorunun çözülmesi olunca gelecekteki sorunlar göz ardı edilmekte ve toplamda çok daha maliyetli senaryolarla karşılaşılmaktadır.

Gelecekte yapılan yazılıma bir özellik eklenmek istendiğinde, güvenlik açıklarının yok edilmesi ve daha iyi bir performans istendiğinde yazılımcılar veya yazılım firmaları yüksek ücret talep edebilmektedir. Çünkü sonuç odaklı yapılan yazılım işleri gelecekteki problemlere çözüm olamayacaktır. Bu bakımdan yazılım maliyeti hesaplarken geliştirme sonrasındaki bakım ve teknik destek, barındırma, güncelleme, yedekleme, ek geliştirme ve benzeri maliyetlerini de düşünmek gerekir.

Yazılım Maliyetini Düşüren Etmenler

Açık kaynak kod veya özgür yazılım, yazılımın tedarikçiye değil size ait olması anlamına gelmektedir. Kapalı kaynak kod yazılım, tedarikçi bağlı bir yazılım olduğundan dolayı sizin müdahaleniz ile geliştirme çalışmaları yapmak mümkün olmayabilir. Bu da yazılım maliyeti arttırırken tedarikçinin geliştirme sonrasındaki destek ve ek geliştirme için talep ettiği yüksek ücretlere teslim olacağınız anlamına gelir. Geliştirme sürecinde tahmin edilemeyen bu durum tüm sürecin çok daha fazla yazılı maliyeti ortaya çıkmasına neden olacaktır. Çözüm ise dünyada ve ülkemizde milyonlarca geliştirici tarafından kullanılan yenilenen ve geliştirilen açık kaynak yazılım sistemlerdir. Tedarikçinizden yüksek ücret talepleri geldiği anda veya memnun kalmamanız durumdan başka yazılımcı veya yazılım şirketlerinden destek alabilirsiniz.

Yazılım Maliyeti Hesaplaması

Maliyet; ister bir işletme kurun, isterseniz pazarda domates satın ya da bir yazılım geliştirin, tüm projeler ve çalışmalar için önemli bir unsurdur. Yazılım maliyeti hesaplarken ilk geliştirme maliyetini çıkarabilmek için geliştirilme sürecindeki insan gücünü ve geliştirme sürecinde etkili olan unsurları göz önünde bulundurmak gereklidir.

Projeyi hayata geçirebilmek için gerekli olan;

 • Kaynaklar,
 • Proje Süresi (Zaman),
 • Personel Sayısı / İş Gücü,
 • Ekipmanlar,
 • Projenin Türü (Temel-Özel),
 • Projenin Büyüklüğü,
 • Pazarlama Stratejileri,
 • Yazılım Gereksinimleri
 • Sunulacak Hizmetler

gibi etkenler yazılım maliyetini belirleyici unsurlardır. Bunlara ek olarak yazılımın varsa lisans bedeli, ofis giderleri, işin alınması için yapılan araştırma, geliştirme, satış ve pazarlama faaliyetleri donanım amortisman maliyetleri, firmanın kar oranı proje maliyetlerinde hesaba katılır. Tedarikçiler yazılım maliyeti hesaplarken birçok yönteme başvurabilir. En sağlıklı basamaklar aşağıda belirttiğimiz genel maddeler ile iş akış diyagramı kurulabilir.

 • Projenin Gereksinimleri En İyi Şekilde Tanımlamak
 • İhtiyaçlara Dönük İş Maddelerinin Tespit Edilmesi
 • Her İş Kaleminin Geliştirme Sürecini Hesaplanması
 • Aynı İş Maddelerinin Önceki Projelerde Ortalama Ne Kadar Zaman Aldığı
 • Tüm İş Maddelerinin Yapılım Süresinden Projenin Kaç İnsan Saat / İnsan Ay Tutacağı
 • gibi maddeler ve daha bir çok etken yazılım maliyetinin ortaya çıkmasında rol oynar.

Sonuç olarak bir kişi ya da kurumun satın alacağı yazılımın maliyet hesabını ihtiyaca göre yapılması oldukça önemlidir. Bu bakımdan yazılım maliyetinin gerçekçi bir şekilde hesaplanabilmesi için kendi veya bünyesinde bulundurduğu uzmanlarla detaylı bir analiz çalışması yaptırmalıdır. Aksi halde çoğu kez olduğu gibi düşük bütçeler belirleyip merdiven altı firmalarla profesyonel olmayan hizmet alımları yapar veya yazımızda da bahsettiğimiz gibi gerekli araştırma yapılmaz ise kapalı kod yazılımlarıyla gelecekte karşılarına ekstra maliyetler çıkması kaçınılmaz olacaktır. Yazılım maliyeti hesaplaması kapsamlı ve zor bir süreçtir. Bu yüzden uzman bir firmadan yardım alınması gerekebilir.

Elena Mou

Tasarımcı Başkanı

Katma değerli fikirlerin ardından açık kaynak teknolojisini benzersiz bir şekilde iletin. B2C işlevleri olmadan verimli kanalları profesyonel olarak devreye sokun.